ΕΚΔΟΣΕΙΣ BONA FIDE
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Παρμενίωνος 62, Τ.Κ. 13676 – Αχαρνές
Τηλ.215 215 2357
Ιnternet: www.bonafidebooks.eu
E-mail: info@bonafidebooks.eu